HristacheToma, născutîn 1928

Hristache Toma: geboren: 1927

Părințiiluierauașa-ziși Corturari Țiganiinomazi, deciromi care mergeau din sat în sat șitrăiauîncorturi. Lucrau cu tinicheasautablă, făceau de exemplu conserve. HristacheToma a fostdeportat la 14 aniîmpreună cu familiasaînTransnistria. Convoiul a mers7 lunipână a ajuns la Bug. Înacesttimpconvoiul a fostprinsși de viscole.Mureau 200-300 de romipezi.

Îninterviu a relatatdesprecondițiileinumane de traiînTransnistria.Fuseserănevoițisăpredea tot ceavuseseră. Trăiauînbordeiesăpateînpământși au fostforțațisălucrezegreuînagricultură. Aprovizionarea era minimală.Pedrumulsprepatrienimeni nu aavutgrijă de ei, așacămulțidintreei nu au reușitsăajungăacasă, murind de foame.