Martoreși martori

Conform documentelor de arhivăcca. 12.500 deromi au supraviețuitdeportareaînTransnistria. Câtevasutedintreeimaitrăiescșiastăzi. Am reușitsăvorbim cu câțivadintreei.

Suntemconștiențicăamintirilerelatate de martoriaitimpuluisuntunizvoristoric, care trebuieprivit critic – ca de altfelșiîncazuldocumentelorșiactelorpăstrate de făptași. Martorii pot greși, pot încurca date șifapte – mai ales după 70 de ani – se poatesă fi refulatevenimentedeosebit deapăsătoare. Totușiîntâlnirea cu eiesteunică, atâtpentrutinericâtșipentru (noi) adulții. Eforturile de a documentaacesteamintirișiastfel a salvaunizvoristoricreprezintăuna din măsurilecelemaiimportante ale actualeimunciîndomeniulmemorialisticii, fiindcătimpulfuge! Proiectulnostrureprezintă o contribuțiemicăînacest context.